09-3 Nieprawidłowa praca automatycznej skrzyni biegów

09-3 Nieprawidłowa praca automatycznej skrzyni biegów

Problem: Nieprawidłowa zmiana biegów w skrzyni automatycznej, przełączanie zbyt wolne lub sprzęgło ryglowe przemiennika momentu obrotowego wytwarza wibracje
w układzie przeniesienia napędu podczas sprzęgania.

Przyczyna: Nieprawidłowe ciśnienie oleju, odkładanie się osadów laku, pienienie się oleju lub wyciek spowodowany stwardnieniem gumowych uszczelnień.

Olej ATF zmienia swoje właściwości z powodu wpływu zużycia części, temperatury, obciążenia mechanicznego, wilgoci i powstawania właściwości kwasowych w płynie. W wyniku przedostawania się powietrza do systemu olej zaczyna się pienić. W wyniku zmian zachodzących w oleju ATF, jego właściwości ulegną pogorszeniu i obniża się jego jakość. Wynikiem czego będzie powstawanie osadów, laku i spienianie.

W elektrohydraulicznej jednostce sterującej lub w labiryncie różne funkcje automatycznej skrzyni biegów są realizowane poprzez zawory magnetyczne. Zawory magnetyczne regulują ciśnienie w różnych kanałach w labiryncie, aby sterować w ten sposób funkcjami skrzyni biegów. Jeżeli ciśnienie w jednym z kanałów odbiega od sytuacji idealnej, to zaczynają występować nieprawidłowości.

 

Ich wynikiem jest:

–           Nieprawidłowa zmiana biegów

–           Przeciąganie biegów

–           Zbyt wolna reakcja na zmianę biegów

–           Szarpanie (sprzęgło ryglowe łączy od razu)

Wymienione problemy występują, gdy ciśnienie w niektórych kanałach labiryntu wytwarzane jest zbyt późno. Występowanie różnicy ciśnień może być spowodowane przez:

–           Nieszczelność spowodowaną twardnieniem pierścieni uszczelniających i uszczelek olejowych.

–           Pienienie się oleju (powietrza jest ściśliwe)

–           Lak powodujący opór lub drgania cierne.

Po dodaniu środka Forté Automatic Transmission Treatment do oleju ATF w automatycznej skrzyni biegów, uszczelki gumowe zostaną zrewitalizowane, spienianie zlikwidowane, a osady laku rozpuszczone, co przywróci prawidłowe działanie automatycznej skrzyni biegów.

Sprzęgło ryglowe w konwerterze momentu obrotowego będzie eliminować poślizgi w celu zwiększenia efektywności działania automatycznej skrzyni biegów.

Aby zapobiec ślizganiu przy pewnym obciążeniu silnika, osie wejściowa i wyjściowa przemiennika momentu obrotowego są połączone ze sprzęgłem ryglowym.

Sprzęgło ryglowe jest kontrolowane przez ciśnienie zaworu sterującego rygla, który jest sterowany przez systemy elektroniczne automatycznej skrzyni biegów. Zawór sterujący rygla powinien stopniowo zwiększać ciśnienie w celu uzyskania bardzo równomiernego zazębiania sprzęgła.

W wyniku zmiany właściwości oleju ATF i wewnętrznych zanieczyszczeń zaworu sterującego jego, działanie jest zakłócane. Ciśnienia nie jest zwiększane stopniowo czego wynikiem będzie „szarpanie”. Połączenie sprzęgła ryglowego wywołuje wstrząsy, a własności jezdne są nieprawidłowe.

W przypadku dodania środka Forté Automatic Transmission Treatment automatyczna skrzynia biegów wraz z zaworem sterującym rygla sprzęgła zostanie oczyszczona. Prawidłowe działanie sprzęgła ryglowego jest przywracane, a równomierne zwiększanie ciśnienia zapewni stopniowe zasprzęglanie i poprawienie własności jezdnych pojazdu.

Sposób oczyszczania:

W przypadku wcześniej wspomnianych  problemów należy dodać 1 x Forté Automatic Transmission Treatment do oleju ATF i wykonać jazdę testową nie krótszą niż 100km. Zalecamy normalnie eksploatować pojazd przez ok 7 dni. W tym czasie problem powinien w zauważalny sposób zmniejszyć się lub całkowicie zniknąć.

Następnie, należy spuścić olej ATF (również wtedy, jeżeli problem został usunięty) i dodać środek Forté Automatic Transmission Treatment do nowego oleju ATF po wymianie lub oczyszczeniu filtra oleju w skrzyni biegów.

Zalecamy profilaktycznie dodanie preparatu Forté Automatic Transmission Treatment do oleju w skrzyni biegów, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Czysty Silnik Działa Lepiej!

Symbol pakietu: 09-3

Zawartość pakietu:

2x Automatic Transmission Treatment


Forté jest częścią ITW

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce plików cookies.

ZAMKNIJ